Warsztaty dot. ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych

W dn. 13 czerwca 2018 r. odbyły się warsztaty dot. rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) w kontekście zamówień publicznych. Podczas warsztatów były omawiane m.in. kwestie dot. obowiązków Administratora Danych, formułowania zapisów dotyczących danych osobowych w SIWZ oraz umowach z wykonawcami, oceny ryzyka w zakresie przetwarzania danych na gruncie PZP, rejestru czynności przetwarzania na gruncie PZP i zgłaszania naruszeń w odniesieniu do ochrony danych osobowych na gruncie PZP oraz  odpowiedzialności za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych.

Polecamy
Współpracujemy