Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Przewodnicząca:

Bożena Herbuś
Inżynier Miejski 
Urząd Miasta Częstochowa
tel. 34 370 76 16
e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl 

Zastępca Przewodniczącej:

Daniel Wolny
Kierownik Biura Zarządzania Energią
Urząd Miasta Katowice
tel. 
32 259 32 98
e-mail: daniel.wolny@katowice.eu 

Kontakt w Biurze Związku:

Agata Motyl - Specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie
tel. 32 609 03 62

e-mail: amotyl@silesia.org.pl

 

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej pełni rolę opiniotwórczą dla Zarządu Związku oraz stanowi forum wymiany cennych doświadczeń pomiędzy urzędnikami, przez co ułatwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny energetycznej.

Działania Komisji koncentrują się m.in. na tworzeniu gminnych instrumentów polityki energetycznej oraz zarządzaniu energią w sposób najbardziej efektywny w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Celem prac Komisji jest podejmowanie działań na rzecz realizacji wspólnych, dużych projektów, które mogą pozyskać wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. Zintegrowane zarządzanie energią w gminie ściśle wiąże się z lokalną polityką ekologiczną, a także wpisuje się w zrównoważony rozwój regionalny.

POSIEDZENIA KOMISJI

Polecamy
Współpracujemy