Lubliniec i Ruda Śląska - wyróżnienia w konkursie urbanistycznym

Lubliniec i Ruda Śląska to dwie gminy członkowskie naszego Związku, które zostały wyróżnione - w rozstrzygniętym pod koniec grudnia 2020 r. - konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Organizatorem 14. już edycji konkursu było Towarzystwo Urbanistów Polskich. W jego ramach co roku wybierane są najlepsze przedsięwzięcia urbanistyczno–architektoniczne w kraju.

 

Ruda Śląska została doceniona w kategorii Zrewitalizowana Miejska Przestrzeń Publiczna – wyróżnienie miasto otrzymało za kompleksową rewitalizację publicznego wnętrza urbanistycznego otoczonego przez zabudowę mieszkaniową, usługową i sakralną. Z kolei Lubliniec „dostrzeżono” w kategorii Przestrzeń Publiczna w Zieleni. Miastu przyznano wyróżnienie dla Bulwaru od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Sportowej.

Trafne i estetyczne wykorzystanie przestrzeni

- Kolejny raz okazuje się, że przeprowadzane w Rudzie Śląskiej rewitalizacje mogą być wzorem dla innych miast. To zaszczyt, a jednocześnie potwierdzenie tego, że obrany przez nas kierunek zagospodarowywania przestrzeni przyjaznych dla mieszkańców ma sens – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Kapituła konkursu - jak można przeczytać w uzasadnieniu - w przypadku wyróżnienia dla przestrzeni w Rudzie Śląskiej „doceniła trafne i estetyczne wykorzystanie przestrzeni do realizacji celów społecznych, nadanie miejscu funkcji centrotwórczych oraz wykształcenie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej dla mieszkańców”.

Zakończona w 2018 r. przebudowa rynku w Orzegowie (dzielnicy Rudy Śląskiej) polegała na rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi i Huloka. Inwestycja swoim zasięgiem objęła obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa.

- Najważniejszą jej częścią była przebudowa terenu wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła i terenu przy ul. Czapli, pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a parkingiem. W ten sposób powstały połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny - wokół kościoła oraz plac dolny - poniżej – wylicza wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Ich łącznikiem jest istniejąca skarpa, na której wybudowane zostały schody oraz specjalna pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana została fontanna.

W ramach realizacji zadania przebudowany został także fragment ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżowania z ul. kard. A. Hlonda w kierunku zachodnim ma charakter ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Przebudowane zostało również oświetlenie oraz zainstalowano ławki oraz dużą pergolę, a poza tym zadbano o zieleń.

Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł, z czego miasto pozyskało ponad 3 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

To nie pierwsze wyróżnienie dla rewitalizacji rynku w Orzegowie. Wcześniej, bo w 2019 r., inwestycja ta otrzymała tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w województwie śląskim. Podczas tej samej edycji konkursu taki sam tytuł przyznany został także Stacji Biblioteka na zrewitalizowanym dworcu w Chebziu.

Nowy charakter przestrzeni z dbałością o walory przyrodnicze

- Jesteśmy bardzo dumni z realizacji koncepcji urbanistycznej „Rzeka Lublinica jako oś rekreacji rodzinnej”, która pozwoliła na zagospodarowanie i rewitalizację niezabudowanych terenów położonych blisko centrum miasta, wzdłuż rzeki Lublinicy. Z terenów zaniedbanych i niedostępnych udało się nam stworzyć atrakcyjną dla mieszkańców przestrzeń – podzieloną na strefy aktywności i wypoczynku – wyjaśnia Anna Jonczyk-Drzymała, Zastępca Burmistrza Miasta Lublińca.

Strefa aktywności to nie tylko place zabaw, ale także park do ćwiczeń typu street workout oraz ścieżki rowerowe, tak ważne dla miłośników turystyki rowerowej, których w Lublińcu nie brakuje. Mieszkańcom, którzy potrzebują ciszy i wytchnienia gmina proponuje zieloną strefę odpoczynku, w której znajdują się m.in. tężnia solankowa, oczko wodne z fontanną, leżaki, hamaki, stoliki do szachów. Stefa ciszy jest przyjazna środowisku naturalnemu oraz sprzyja rozwojowi bioróżnorodności.

Ponadto rozwiązania zastosowane w zakresie zieleni przeciwdziałają zanieczyszczeniom powietrza, poprzez zatrzymywanie pyłów tworzących smog. Na terenie bulwaru została wybudowana w stylu skandynawskim nowoczesna siedziba Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, z bogatą i różnorodną ofertą kulturalną dla mieszkańców.

- Wyróżnienie otrzymane w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich bardzo nas cieszy, ale także utwierdza w przekonaniu, iż właściwie wykorzystaliśmy potencjał terenów przylegających do rzeki Lublinicy. W ten sposób nadaliśmy im nowe funkcje i charakter, a jednocześnie zadbaliśmy o walory przyrodnicze tego miejsca – mówi Anna Jonczyk-Drzymała i dodaje:

- Największą nobilitacją jest jednak dla nas zadowolenie mieszkańców, którzy potrzebowali właśnie takiej przestrzeni do wypoczynku i złapania chwili oddechu od codziennych obowiązków.

W rozstrzygniętej 14. edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce wyłoniono ogółem 9 najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. Główna nagroda - Grand Prix przyznana została dla rozbudowy infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce. Pozostałe nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: „Przestrzeń publiczna w zieleni”, „Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni”, „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”.

zdjęcia nagrodzonych przestrzeni dostępne tutaj - kliknij

Źródło: UM Lubliniec i UM Ruda Śląska

więcej o konkursie dostępne tutaj: https://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=428&lang=pl

Data publikacji: 13.01.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy