Materiały

Różne materiały:

Energia w gminie - Poradnik dla samorządów

Dokumenty:

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 maja 2017 r. w/s ograniczenia biurokracji i wydatków publicznych przy podejmowaniu decyzji administracyjnych dot. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 17 lutego 2017 r . w sprawie: zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokalu

stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: potrzeby zmiany niekorzystnej dla większości gmin górniczych koncepcji przekształceń przeprowadzanych w polskim górnictwie węgla kamiennego

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie: uruchomienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpośrednio Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programów dotacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych i innych podmiotów, które umożliwią realizację gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji

stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: finansowania przedsięwzięć w zakresie komunalnych budynków mieszkalnych w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Polecamy
Współpracujemy