Webinarium Oświetlenie na terenach spółdzielni i wspólnot - 13 października 2021

13 października 2021 r. odbyło się webinarium Oświetlenie na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych terenach prywatnych.

W trakcie spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:
• obowiązek oświetlenia ulic, placów, miejsc publicznych,
• struktura własnościowa majątku oświetleniowego,
• umowy związane z usługą oświetlenia.

Szkolenie poprowadził p. Tomasz Ogłódek – radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu bankowości i finansów. Wykładowca zagadnień z zakresu prawa energetycznego i zagadnień cywilnoprawnych związanych z energetyką, m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Redaktor i współautor komentarza do ustawy prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o rynku mocy, ustawa o inwestycjach w zakresie farm wiatrowych.  Autor artykułów z zakresu prawa energetycznego. Od 1999 r. związany w branżą energetyczną, były przewodniczący rady nadzorczej sieciowego przedsiębiorstwa komunalnego.

Polecamy
Współpracujemy