Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) powstało z myślą o stworzeniu platformy porozumienia, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem jest łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych. Jedenaście organizacji, które podpisały porozumienie gwarantuje realną możliwość działania na rzecz interesów samorządów w Polsce. Konfiguracja tak różnych stowarzyszeń to też pewność, że to przedsięwzięcie jednoczy różne - bo zbieżne zarówno z potrzebami małych, jak i większych gmin czy dużych miast - spojrzenia na kwestie związane z funkcjonowaniem jst. Ten efekt samorządowej synergii występuje ponad politycznymi podziałami, a wokół problemów, które bliskie są obywatelom.

W trakcie spotkania regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski w dn. 29 października 2013 r., na zaproszenie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Nowej Soli, doszło do podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Członkowie OPOS ustalili pewne priorytety działań dot. konkretnych ustaw, które w tamtym czasie w największym stopniu absorbowały samorządy, jednocześnie wywierając wpływ na życie każdego obywatela. Wśród tematów, w zakresie których OPOS przyjął w pierwszych latach swojej aktywności wspólne stanowiska,  pojawia się m.in. projekt ustawy o współdziałaniu w ST na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, ustawa dot. przekazywania dróg krajowych, ustawa o odnawialnych źródłach energii czy też ustawa o korytarzach przesyłowych.

 

Prezydencja w OPOS

Prezydencja w Porozumieniu zmienia się cyklicznie co pół roku i sprawują ją kolejno poszczególne organizacje - sygnatariusze OPOS. W okresie od dn. 1 stycznia 2019 roku do dn. 30 czerwca 2019 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W drugim półroczu 2019 r. Porozumieniu przewodniczyło Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. W pierwszym półroczu 2020 r. prezydencję sprawował Związek Gmin Pomorskich. W drugim półroczu 2020 r. Porozumieniu przewodniczył Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. W pierwszym półroczu 2021 r. Porozumieniu przewodniczył Śląski Związek Gmin i Powiatów. W drugim półroczu 2021 r. prezydencję sprawował Związek Gmin Lubelszczyzny. W okresie od dn. 1 stycznia 2022 r. do dn. 30 czerwca 2022 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.

Od 1 lipca 2022 r. prezydencję w OPOS sprawuje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Ostatnie spotkanie Zarządów OPOS odbyło się w dn. 29-30 września 2022 r. w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń OPOS znajdują się w zakładce "Posiedzenia OPOS".

 

Posiedzenia OPOS

Dokumenty

Członkowie OPOS i prezydencja

Zespół branżowy OPOS ds. USC

Kontakt w sprawie OPOS w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

Olga Bargiel-Bizoń
Specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku
e-mail: obargiel@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-60

Polecamy
Współpracujemy