Pszczyna pomaga potrzebującym

Gmina Pszczyna uruchomiła dodatkową pomoc osobom potrzebującym: starszym, samotnym, a także mającym problemy zdrowotne. W jej ramach urząd będzie dostarczał ciepłe posiłki wszystkim potrzebującym mieszkańcom.

- Na terenie gminy mieszkają schorowani seniorzy mający problemy z poruszaniem. Zdecydowaliśmy, aby w tym trudnym okresie dostarczać im posiłki. Wykorzystaliśmy zaplecze, którym dysponujemy ponieważ szkoły są zamknięte. Na początki rotacyjnie posiłki będą gotowane w jednej szkole - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.


fot. AT

Informacje o potrzebujących zbierają przewodniczący zarządów osiedli oraz sołtysi.

Więcej informacji poniżej
www.pszczyna.pl

Data zamieszczenia: 27.03.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy