Profil Związku

Podejmowane przez Związek przedsięwzięcia i inicjatywy mają na celu integrację i rozwój regionu. Dążąc do tego Związek stara się tworzyć oraz rozpowszechniać najlepsze wzory w zakresie rozwoju lokalnego.

Po 30 latach działalności ŚZGiP już na stałe wpisał się w samorządowy krajobraz na Śląsku, a dzięki swej aktywności jest instytucją cieszącą się dużym poważaniem w regionie. Pod względem skali działalności jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, jest on największą regionalną organizacją samorządową w Polsce.

Obecnie Związek zrzesza 154 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Głównym przesłaniem ŚZGiP jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim.

mapa gmin członkowskich Związku dostępna tutaj

Polecamy
Współpracujemy