Co oznacza trudna sytuacja finansowa samorządów dla mieszkańca?

Pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów lokalnych może oznaczać ograniczenie niektórych usług publicznych, z których korzystamy jako mieszkańcy naszych gmin i powiatów. A konkretnie?

ograniczenia mogą dotyczyć m.in.:

  • sieci transportu publicznego;
  • oferty edukacyjnej (np. darmowego dowozu dzieci do szkół, wsparcia materialnego, zapewnienia zorganizowanego wypoczynku);
  • pomocy i polityki społecznej (np. działalności domów pomocy społecznej czy ośrodków interwencji kryzysowych, aktywizacji na rynku pracy, funkcjonowania PUP);
  • oferty kulturalnej i rekreacyjnej;
  • działalności klubów sportowych i NGO.

Pojawia się też ryzyko wzrostu kosztów wybranych usług publicznych. Ryzyko to rośnie zwłaszcza w okresie epidemii. Wielu przedsiębiorców, którzy wykonują na zlecenie samorządów (w ramach zamówień publicznych) określone zadania, boryka się bowiem z problemami finansowymi (np. dodatkowe koszty ponoszone na zakup środków ochrony osobistej, ograniczona kadra etc.). Na wzrost kosztów usług wpływa bezpośrednio także wzrost cen energii oraz wzrost wydatków płacowych związany ze zmianami w systemie płac.

Które usługi mogą zdrożeć? Może to być np. dalszy wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów czy zaopatrzenie w energię elektryczną - w obu przypadkach wzrost cen nastąpił już w minionym roku ze względu na ogólną sytuację gospodarczą w Polsce. Także podstawowe usługi, jak zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków czy transport publiczny, będą prawdopodobnie drożały.

finanse samorządów a życie mieszkańca - grafika do pobrania

 

W efekcie ograniczenia niektórych usług publicznych czy wzrostu ich kosztów, może nastąpić pogorszenie standardu życia członków wspólnot lokalnych. Ten poziom życia wspólnie wypracowaliśmy w ciągu 30 lat funkcjonowania gmin i powiatów, do niego się już przyzwyczailiśmy, traktujemy go jako coś oczywistego, jako stały element naszej lokalnej rzeczywistości.

Ponadto problemy w finansach samorządów mają też bezpośrednie przełożenie na lokalny rynek inwestycji. Możliwe, że wystąpi na nim zastój. To z jednej strony może wpłynąć również na nasz standard życia (np. brak inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną). Z drugiej strony może pogorszyć i tak trudną sytuację wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, który działają na lokalnym rynku i realizują przede wszystkim (lub tylko) przedsięwzięcia na potrzeby samorządu lokalnego.

problemy w finansach samorządów w praktyce - grafika do pobrania

Czym są usługi publiczne? - zobacz tutaj

Polecamy
Współpracujemy