#Samorząd wspiera Ukrainę – informacje dla jst

Z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną w Ukrainie i Europie oraz zaangażowanie polskich instytucji różnego szczebla w działania wspierające ukraiński naród w tej zakładce publikujemy najważniejsze informacje dla samorządów lokalnych z naszego województwa.

 

Komunikaty Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kliknij tutaj

Opinie/interpretacje i inne dokumenty kliknij tutaj

Informacje przekazywane przez Rząd RP kliknij tutaj

Działania podejmowane przez Związek kliknij tutaj

Działania podejmowane przez gminy i powiaty kliknij tutaj

Materiały prasowe kliknij tutaj

Polecamy
Współpracujemy