Posiedzenie RRE w dn. 27 lutego 2018 r.

W dn. 27 lutego 2018 r. odbyło się w Chorzowie XIV posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. Posiedzenie to było poświęcone strategicznym planom rozwoju w skali woj. śląskiego (w perspektywie 2030 r.) przedsiębiorstw energetycznych w zakresie poprawy efektywności w przesyle i dystrybucji energii oraz gazu, a także w kontekście zapewnienia niezawodnych dostaw mediów energetycznych.W

W trakcie posiedzenia zostały przedstawione przez reprezentantów Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., firmy TAURON Dystrybucja S.A. oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – oddziału w Zabrzu strategiczne plany rozwoju. 

W drugiej części posiedzenia miały miejsce krótkie wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, odnoszące się do planowanych przez ww. przedsiębiorstwa działań inwestycyjnych oraz ostatnich doświadczeń związanych z długotrwałym brakiem dostaw energii elektrycznej.

program posiedzenia

1) prezentacja firmy TAURON Dystrybucja S.A.

2) prezentacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

3) prezentacja Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - oddziału w Zabrzu

4) prezentacja Urzędu Miasta Częstochowy

Polecamy
Współpracujemy