Nowa pracownia przyrodnicza w Strumieniu otwarta

Nowa pracownia przyrodnicza wyposażona na miarę XXI wieku już oficjalnie działa w drogomyskiej Szkole Podstawowej w gminie Strumień. 22 października w obecności Pani Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. To jeden z widocznych efektów realizacji projektu pn. „ Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu”. 

 

Za sprawą realizowanego projektu w drogomyskiej placówce rozpoczął się czas kreatywności, eksperymentu, doświadczania szkoły w innym wydaniu. Szkoły, która staje się przestrzenią pasjonującej przygody z nauką. Oddana „w ręce” młodzieży nowa pracownia wyposażona jest m.in. w tablicę interaktywną, nowe laptopy, robot przeznaczony do nauki programowania i zestaw kreatywny pozwalający zbudować osobistego robota. Do dyspozycji uczniów z Drogomyśla jest nawet teleskop, dzięki któremu można prowadzić obserwacje kraterów Księżyca i pierwszych detali na niektórych planetach. Oprócz tego placówka może poszczycić się trójokularowym mikroskopem cyfrowym Levenhuk z kamerą, mikroskopami stereoskopowymi wyposażona jest w sprzęt i rozmaite pomoce naukowe, z pomocą których uczniowie będą mogli osobiście badać mikroświat i poznawać tajniki przyrody, mając do dyspozycji setki biologicznych preparatów mikroskopowych. To tylko niektóre z zakupów pozwalające zarówno uczniom jak i nauczycielom na rozwinięcie skrzydeł.

Dzięki zgłoszeniu do programu placówka zdobyła ogromny potencjał, co podkreśla dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drogomyślu, pani Ilona Gabryś – Realizowanie działań projektowych daje ogromne możliwości naszej szkole w zakresie praktycznej nauki przedmiotów ścisłych. Dziś nasi uczniowie mają możliwość pracować metodą doświadczenia i eksperymentu, mogą za pomocą zmysłów dostrzegać zmiany, porównywać wyniki doświadczeń, zbierać wiedzę praktyczną i budować własną bazę, z której mam nadzieję uda im się korzystać z powodzeniem w kolejnych latach.

Co warto podkreślić udział we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu jest nieodpłatny i traktowany jako dodatkowy, polega na zadeklarowaniu chęci uczestnictwa. Oferta zajęć proponowanych przez szkołę obejmuje trzy segmenty: dydaktyczno-wyrównawczy, rozwijający oraz spotkania prowadzone metodą eksperymentu.

Jesteśmy świadkami spełniającego się marzenia uczniów i nauczycieli o nowoczesnej szkole nastawionej na indywidualną aktywność i nowe technologie. Szczególnie cieszy mnie fakt, że na remont pracowni udało się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Jestem pewna, że zdobywanie wiedzy w tej nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni będzie dla uczniów wspaniałą przygodą, a nauczyciele, którzy w ramach projektu mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji z jeszcze większą pasją będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – mówiła Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

Projekt „Rozwój przez edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drogomyślu” opiewa na kwotę 269 719, 81 zł, z czego aż 229 261,83 zł pochodzi z dotacji unijnej, 26 971,98 zł dołożył strumieński magistrat, a 13 486 zł to środki pozyskane z budżetu państwa. Otrzymane fundusze pozwalają uczniom korzystać z zajęć dodatkowych, dzięki projektowi nauczyciele mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach w celu poszerzenia możliwości wdrażania innowacyjnych metod nauczania.

Na realizację projektu zostało pozyskane dofinasowanie ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. W sumie ze 170 wniosków w województwie śląskim dotyczących wsparcia udzielanego przez Europejski Fundusz Społeczny wyłoniono tylko 51 „zwycięzców”. Wśród nich doceniono dwa wnioski złożone przez Gminę Strumień. Już końcem września otwarta została pracownia matematyczno-przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Zabłociu.

zdjęcia dostępne tutaj

Źródło: UM Strumień

Data publikacji: 25.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy