W Zabrzu otwarto Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Materiał prasowy: UM Zabrze

4 października w Zabrzu otwarto uroczyście Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC – European HealthTech Innovation Center). To jedna z kluczowych i najważniejszych inwestycji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Centrum jest wspólnym projektem Politechniki Śląskiej, Miasta Zabrze oraz firmy Philips i będzie odgrywać rolę lidera w zakresie rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych. Jego inauguracja stanowi kluczową część jubileuszowych obchodów 100-lecia obecności marki Philips w Polsce. Wydarzenie otrzymało honorowy patronat Prezydenta RP, a uroczystość otwarcia odbyła się w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

– Jako Prezydent Rzeczypospolitej, ale także po prostu jako Polak, jako zwykły obywatel naszego kraju – jestem pełny dumy i satysfakcji z tego, co tutaj, w Zabrzu zostało stworzone i z tego, co oznacza to znakomite centrum, jego perspektywy na przyszłość czynione dla nas wszystkich – mówił w trakcie wczorajszej uroczystości w Zabrzu prezydent RP Andrzej Duda. – Podkreślam to bardzo mocno, bo oczywiście będą tu pracować inżynierowie, będą tu pracować lekarze, naukowcy, technicy… Ale będą dokonywali nowoczesnych odkryć, będą opracowywali nowoczesne technologie, które będą służyły w przyszłości nam wszystkim, zwykłym obywatelom, potencjalnym pacjentom, tym, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych, którzy – w miarę, jak będzie upływał czas – będą potrzebowali coraz lepszej diagnostyki, coraz szybszej diagnostyki, po to, żebyśmy byli sprawni, po to, żebyśmy mogli żyć dłużej, po to także, żebyśmy mogli służyć naszym najbliższym,  a także naszej ojczyźnie – co dla mnie jest ogromnie ważne. Otwierane dziś Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej sprawia, że Zabrze – tak bardzo już przecież zasłużone dla polskiej medycyny, a zwłaszcza kardiochirurgii za sprawą legendarnego ośrodka stworzonego tutaj przez Profesora Zbigniewa Religę i jego współpracowników – staje się bez wątpienia jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej, ale i europejskiej, a wierzę w to głęboko, że również i światowej bioinżynierii i innowacyjnych technologii medycznych – dodał prezydent RP Andrzej Duda.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia to samodzielna jednostka powstała w ramach struktur Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Do jej kluczowych zadań będzie należeć prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych oraz opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, służących poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu chorób. Innowacje mają być skoncentrowane na badaniach nad sztuczną inteligencją, telemedycyną oraz informatyką kliniczną. Politechnika Śląska ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, ponieważ od dziesięciu lat funkcjonuje tu jedyny w Polsce Wydział Inżynierii Biomedycznej, specjalizujący się w takich technologiach jak biomateriały, biosensoryka i biomechatronika.

– Jestem dumny, że po niemal dziesięciu latach wytężonej pracy wielu osób możemy otworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie stwierdził podczas uroczystości w Zabrzu prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. – Stworzone tu rozwiązania pomogą lekarzom i rehabilitantom w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Niezmiernie cieszę się, że dzięki współpracy udało nam się powołać do życia tak innowacyjny ośrodek. Wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia oraz umocnić pozycję Śląska jako lidera w zakresie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem – dodał prof. Mężyk.

EHTIC – European HealthTech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim Projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł – w tym: 72 mln zł ze środków unijnych, 18 mln zł przekazanych przez Philips, 11 mln zł przez Miasto Zabrze i 9 mln zł przez Politechnikę Śląską. To największa inwestycja tego typu w tej części Europy.

– EHTIC ma być swoistą kuźnią rozwiązań wychodzących naprzeciw najważniejszym wyzwaniom zdrowotnym, takim jak chociażby starzejące się społeczeństwo – mówił podczas uroczystości prof. dr hab. inż. Marek Gzik, dyrektor EHTIC. – Chcemy opracowywać i wdrażać projekty, które z jednej stronny odciążą służbę zdrowia, z drugiej realnie przyczynią się do lepszego leczenia pacjentów. To właśnie tutaj zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne znajdą zaplecze badawcze dla rozwoju swoich pomysłów z zakresu medycyny, czy szerzej pojętego zdrowia – dodał prof. Gzik.

Jednym z partnerów inwestycji jest firma Philips, która zapewniła wkład do projektu w wysokości 20 proc. jego wartości, w skład którego wchodzą zarówno środki pieniężne, jak i rozwiązania technologiczne. Holenderska spółka bierze także aktywny udział w kształtowaniu programu badawczo-rozwojowego Centrum.

W uroczystym otwarciu EHTIC w Zabrzu udział wzięli m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, a także przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu.

– Wraz z powstaniem w Zabrzu Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia wykonaliśmy wspólnie milowy krok ku jeszcze lepszej profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób. Zapisana została kolejna karta w historii miasta, które na mapie regionu i kraju konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako ośrodek nauki, medycyny  i nowoczesnych technologii – powiedziała podczas wtorkowej uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki owocnej współpracy Politechniki Śląskiej, Philips Polska i Zabrza powstało miejsce unikatowe. Stworzyliśmy optymalne warunki postępu w naukach bioinżynieryjnych, który jest jedną z przesłanek rozwoju współczesnej medycyny. Współpraca między lekarzami a inżynierami jest cenną wartością. W naszym mieście trwa już od wielu lat i przyniosła bardzo pozytywne efekty dla pacjentów. Jestem dumna, że Centrum ma służyć nie tylko Zabrzu i regionowi, ale także międzynarodowej społeczności naukowej. Cieszę się także, że młodzi ludzie będą mogli rozwijać tu skrzydła w dziedzinie nauki i kariery – dodała prezydent Zabrza.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską. Całkowity koszt powstania Centrum to ponad 110 mln zł. 72 ml zł pochodziło ze środków unijnych, 18 mln zł sfinansował Philips, 11 mln zł – Miasto Zabrze, zaś 9 mln zł – Politechnika Śląska.

zdjęcie z wydarzenia dostępne tutaj

Data publikacji: 06.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy