Informator 3/2021 (kwiecień)

Poniżej publikujemy aktualne informacje związane z trwającymi konkursami, które dotyczą obszarów wiejskich:

 

1. Konkurs „Sołtys Roku 2020”, termin wysyłania zgłoszeń do 30 kwietnia 2021 r.

Gazeta Sołecka zaprasza do wzięcia udziału w 19. edycji Konkursu „Sołtys Roku”. Kandydatkę lub kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. Jeśli sołtysa zgłasza jedna osoba bądź jeden organ władzy samorządowej, np. wójt lub starosta – do zgłoszenia powinny być dołączone rekomendacje właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy, instytucji lub organizacji. Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który swoją funkcję pełnił co najmniej jedną pełną kadencję i w dniu wysłania zgłoszenia nadal tę funkcję pełni.

Więcej informacji: Gazeta Sołecka - Ogłoszenie o Konkursie „Sołtys Roku 2020” (gazetasolecka.pl)

2. Konkurs „Odkryj Swój Skarb”, termin wysyłania prac do 25 kwietnia 2021 r. 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło III edycję konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej. Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 15 marca 2021 roku, dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, związane np. z materialnym/niematerialnym dziedzictwem kultury czy przyrodniczym (wyłączone z Konkursu są działania z dziedziny sportu, uroczystości państwowe, samorządowe i religijne, apele/akademie szkolne).

Więcej informacji: „Odkryj Swój Skarb” – zgłoś swój projekt konkursu! | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl)

3. Program priorytetowy Moja Woda, drugi nabór od 22 marca 2021 r. do wyczerpania środków

Program ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski należy składać przez WFOŚiGW.

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

4. II edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Pamiętajmy o ogrodach”, termin do 30 września 2021 r.

Polski Związek Pszczelarski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy ogródek przydomowy przyjazny pszczołom i innym owadom zapylającym. Celem konkursu jest popularyzowanie ogrodów jako przestrzeni powiększającej bioróżnorodność ekosystemów roślinnych Polski i zwiększającej ilość pożytków pszczelich, szczególnie w okresach poza kwitnieniem rzepaku, akacji czy lipy. Ogród przydomowy to wspaniała przestrzeń do wysiewania roślin miododajnych, które nie tylko pięknie kwitną i mogą stać się prawdziwą ozdobą kwietnych rabatek, ale posiadają często zastosowanie w ziołolecznictwie, kosmetyce czy w kuchni. W konkursie może wziąć udział każdy, kto prześle na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi materiał zdjęciowy w formie cyfrowej (około 10 fotografii) przedstawiający uprawiany przez siebie ogród kwiatowy, wraz z krótkim opisem rosnących w nim roślin przyjaznych pszczołom. Ważne jest udokumentowanie, że rośliny rosnące w ogrodzie od wczesnej wiosny do późnej jesieni obficie kwitną, powiększając bazę pożytkową i stwarzając przestrzeń przyjazną pszczołom i innym owadom zapylającym.

Więcej informacji: II edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Pamiętajmy o ogrodach” (pzp.biz.pl)

5. Konkurs „Historia Kołem Gospodyń się toczy”, termin wysyłania  prac do 30 kwietnia 2021 r.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na esej pn. „Historia Kołem Gospodyń się toczy”, którego celem jest dokumentacja początków działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz ich popularyzacja w społeczeństwie. Prace konkursowe można wysyłać na adres: kgw.konkursy@nikidw.edu.pl.

Więcej informacji: https://nikidw.edu.pl/2021/03/25/konkurs-historia-kolem-gospodyn-sie-toczy-konkurs-na-esej-o-tym-jak-powstalo-wasze-kolo-gospodyn-wiejskich/


6. Konkursy w ramach Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, termin zgłoszeń do 20 kwietnia 2021 r.

a) Wybory Miss Wdzięku w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+ (Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami)
b) Konkurs Kulinarny: dot. przygotowania tradycyjnych dań regionalnych lub ich nowoczesnych wariacji
c) Konkurs Artystyczny z zakresu: śpiewu, tańca, malowania, haftu, lepienia z gliny czy też tworzenia pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
d) Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię: KGW będzie mogło zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz przedstawić podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas Ogólnopolskiego Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” 25 września 2021 r. w Warszawie na PGE Narodowym.

Więcej informacji: WEŹ UDZIAŁ W KONKURSACH - POLSKA OD KUCHNI Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich (festiwalpolskaodkuchni.pl)

7. Ruszyła rekrutacja na programy wsparcia dla startupów EIT Food!

EIT Food to największa europejska inicjatywa w zakresie innowacji w żywności, mająca na celu budowanie zrównoważonego sektora rolno-spożywczego odpowiadającego na wyzwania przyszłości.  EIT Food rozpoczęło właśnie rekrutację innowatorów i startupów z sektora rolno-spożywczego do swoich programów wsparcia: JUMPSTARTER, TeamUp i Test Farms. Celem programu jest przetestowanie w gospodarstwie/na polu rolnika innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa zaproponowanych przez startupy oraz sprawdzenie zapotrzebowania ze strony docelowych użytkowników i zaproponowanie ewentualnych usprawnień. EIT Food wspiera proces poprzez znalezienie odpowiedniego gospodarstwa i zainteresowanego rolnika, zaangażowanie doświadczonych doradców i ekspertów rolniczych w trakcie testów oraz przekazując grant w wysokości 3 tys. euro na potrzeby testu.

Więcej informacji: Ruszyła rekrutacja na programy wsparcia dla startupów EIT Food! - Biznes technologie (portalspozywczy.pl)

8. Konkurs na innowacje społeczne „Opieka domowa na terenach wiejskich”, nabór wniosków od 12 kwietnia 2021 do 17 maja 2021 r.

Założeniem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących polityką społeczną i zdrowotną. Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia m.in. następujący warunek: posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach). Grupę docelową stanowią: podmioty zainteresowane wdrożeniem innowacji polegającej na świadczeniu usług społecznych i zdrowotnych w formie opieki domowej na terenach wiejskich oraz osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, wymagające opieki oraz opiekunowie tych osób.

Więcej informacji:  4.1 Innowacje społeczne - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (power.gov.pl)


9. Nabór wniosków na operacje typu: Premia dla młodych rolników od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Więcej informacji: https://www.czwa.odr.net.pl/13-kategoria/powiaty/pzdr-klobuck/4399-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-na-operacje-typu-premia-dla-m%C5%82odych-rolnik%C3%B3w-od-31-marca-2021-r-do-29-maja-2021-r.html

Polecamy
Współpracujemy