Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług organizacji wyjazdu

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług hotelowo-restauracyjnych, szkoleniowo-edukacyjnych oraz najmu sali konferencyjnej na potrzeby organizacji 3 – dniowego wyjazdu studyjnego pn. „Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń - wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD” dla przedstawicieli LGD z terenu województw śląskiego oraz świętokrzyskiego do województwa świętokrzyskiego w dniach 21-23 września 2022 r.

Szczegółowe informacje nt. zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się poniżej:
Termin nadsyłania ofert: 29 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – tutaj
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - tutaj
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - tutaj

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, tel.  32 609 03 59,
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl 
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Polecamy
Współpracujemy