Odbudowa gospodarcza UE po pandemii – zaangażowanie organizacji pozarządowych

Wdrażanie planów krajowych: zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął rezolucję, w której podkreślił, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą wnieść nieoceniony wkład w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności i że ich głos w tym procesie musi się liczyć.

Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności byłyby bardziej wydajne i skuteczne, gdyby organizacje społeczeństwa obywatelskiego były szybciej i szerzej w nie angażowane. Takie jest główne przesłanie rezolucji w sprawie „Zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności – co zdaje egzamin, a co nie?”, przyjętej na lutowej sesji plenarnej EKES-u i przedstawionej w trakcie debaty z udziałem przewodniczącej EKES-u Christy Schweng i europejskiego komisarza ds. budżetu i administracji Johannesa Hahna.

Komisja będzie nadal nalegać na zaangażowanie zainteresowanych stron w procesy reform: Rozporządzenie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) zachęca do szerokich konsultacji, intensywnych kontaktów i komunikacji z władzami lokalnymi i regionalnymi na wszystkich etapach wdrażania. Wzbudzi to prawdziwe poczucie odpowiedzialności za plany, ułatwiając ich pomyślne wdrożenie. Dokładniej rzecz ujmując, państwa członkowskie muszą poinformować nas, w jaki sposób plan odzwierciedla Państwa wkład, wkład przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/pl/

  

Polecamy
Współpracujemy