Ochrona powietrza

Samorządowa świadomość pilnej potrzeby wdrażania działań, mających na celu poprawę jakości powietrza, rośnie z roku na rok. Te działania podejmowane są zarówno z inicjatywy danego samorządu, wprost urzędu, jak i w ramach oddolnych inicjatyw mieszkańców, aktywistów czy organizacji, których działalność związana jest z ochroną środowiska.

7 kwietnia 2021 r. minęły cztery lata od momentu, gdy uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) zaczęła obowiązywać - więcej o uchwale kliknij tutaj.

W trakcie tego okresu wiele samorządów lokalnych i nie tylko podjęło działania informacyjno-edukacyjne, które dotyczyły obowiązku wymiany źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku (w ramach wskazanych w uchwale terminów) i zakazu stosowania złej jakości paliw.

Edukacja w tej sferze to tylko jeden z elementów szerszych przedsięwzięć, które należy inicjować, chcąc realnie poprawić jakość powietrza w Polsce. Dlatego w tej zakładce będziemy informować o różnego typu inicjatywach, które w sumie prowadzą do wspomnianego już celu.

 

W kwietniu 2021 r. przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów został powołany Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej. Celem powołania tego Zespołu było wypracowanie wspólnych zasad wykonywania obowiązków po stronie jst, wynikających z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej), oraz wsparcie samorządów w procesie wdrażania tejże uchwały, w związku ze zbliżającym się wskazanym w tzw. uchwale antysmogowej terminem wymiany najstarszych źródeł ciepła (1 stycznia 2022 r.). W skład Zespołu weszli przedstawiciele 10 samorządów lokalnych, w tym straży miejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, lokalnych alarmów smogowych, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W lipcu br. Zespół ten zakończył swoje prace, których efektem są rekomendacje dotyczące obowiązków jst związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej. Rekomendacje te zostały przyjęte przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dn. 20 sierpnia br.

Rekomendacje - analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków jst związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej

załącznik - wzór protokołu z kontroli

pismo przewodnie Dyrektora biura ŚZGiP do w/w Rekomendacji

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje w dn. 29 listopada - 2 grudnia 2021 r. cykl szkoleń dotyczących sposobów realizacji obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli przepisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej. Celem szkoleń jest przygotowanie przedstawicieli gmin członkowskich Związku do realizacji tych obowiązków kontrolnych. Webinaria poprowadzą eksperci Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu oraz Fundacji Frank Bold. Więcej o szkoleniach: TUTAJ

 


 Działania samorządów w zakresie ochrony powietrza
 

 


 Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej 

 


 Projekt AWAIR
 

Polecamy
Współpracujemy