Szkolenia dot. kontroli przepisów wynikających z uchwały antysmogowej

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez gminy członkowskie, nasz Związek organizuje cykl szkoleń dotyczących sposobów realizacji obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli przepisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej (uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw), dedykowanych przedstawicielom gmin i ich jednostek (np. straży gminnych / miejskich). Szkolenia odbędą się w formie webinariów (online), w następujących terminach: 29 listopada br. (poniedziałek), 30 listopada  br. (wtorek), 1 grudnia br. (środa), 2 grudnia br. (czwartek).

Celem szkoleń jest przygotowanie przedstawicieli gmin województwa śląskiego do realizacji obowiązków kontrolnych leżących po stronie jst, wynikających z wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej. Webinaria poprowadzą eksperci Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu oraz Fundacji Frank Bold.

Zgłoszenie udziału w webinariach odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie do dn. 25 listopada br. (czwartek). Zastrzegamy, iż obowiązuje limit 50 miejsc na każdy z terminów webinariów, a maksymalna liczba osób, które mogą wziąć udział w cyklu webinariów z danej gminy to 2 osoby.

Aby móc wziąć udział w spotkaniu w możliwie pełnym zakresie, zaleca się korzystanie z komputera z działającą kamerą i mikrofonem oraz dostępem do szybkiego Internetu. Łącze odbywać się będzie za pomocą internetowego narzędzia Microsoft Teams (poprzez zainstalowanie aplikacji na komputerze lub z poziomu przeglądarki internetowej).

Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne związane z w/w cyklem webinariów jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel.: 32 251 10 21, 32 609 03 65).

Program webinarium

Polecamy
Współpracujemy