Spotkania konsultacyjne ws. sprawozdań w gospodarce odpadami komunalnymi

Wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował w dn. 15 stycznia oraz 5 lutego 2019 r. dwie edycje bezpłatnych spotkań konsultacyjnych dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W jego trakcie została przedstawiona m.in. analiza sprawozdań gmin z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim w latach 2014-2017. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ze względu na duże zainteresowanie ww. wydarzeniami w dn. 28 lutego 2019 r. (czwartek) odbędzie się trzecia - ostatnia edycja spotkania.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli wydziałów/referatów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w miastach i gminach woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Osoby zainteresowane udziałem w trzeciej edycji, uprzejmie prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl.

Polecamy
Współpracujemy