Szlakiem cieszyńskiego tramwaju

W Cieszynie powstanie szlak turystyczny, który upamiętni tramwaj kursujący w mieście 100 lat temu. Szlak będzie biegł po części dawnej trasy, po polskiej i czeskiej stronie miasta.

Projekt pn. „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju” ma wyeksponować walory Cieszyna, przyciągnąć gości i zwiększyć komfort mieszkańców w centrum miasta.

Miasto zamierza go realizować we współpracy z Czeskim Cieszynem. Przedsięwzięcie zakłada m.in. wytyczenie szlaku tramwajowej linii, który po polskiej stronie będzie wyznaczać szyna tramwajowa wkomponowana w nawierzchnię chodników. Wzdłuż niej powstaną punkty, w których kiedyś były zlokalizowane przystanki tramwaju. Na trasie będzie też możliwe zakupienie pamiątek nawiązujących do cieszyńskich tramwajów.

Trasa tramwajowa powstała w Cieszynie w 1911 r. i liczyła 1,8 km. Łączyła historyczne centrum miasta z jego zachodnią częścią, położoną za Olzą (obecnie Czeski Cieszyn). Trasa wiodła od dzisiejszej ul. Bielskiej przez Rynek i ul. Głęboką, a następnie przez most na Olzie, główną ulicę współczesnego Czeskiego Cieszyna aż do dworca kolejowego. Linia istniała jeszcze po 1920 r., w którym miasto zostało podzielone miedzy Polskę i Czechosłowację, choć kontrola graniczna uniemożliwiała utrzymanie płynności. Została zlikwidowana w 1921 r.

Całe przedsięwzięcie rozpocznie się od remontu głównej ulicy na starówce, czyli ulicy Głębokiej, która ma około 400 metrów długości i przebiega od głównego placu miasta w bezpośrednie pobliże mostu granicznego z Czechami. To główny deptak miejski. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana do końca maja przyszłego roku. Z kolei cały projekt z wytyczonym szlakiem będzie gotowy w czerwcu 2022 r.

Źródło: 
www.portalsamorzadowy.pl
UM Cieszyn

Polecamy
Współpracujemy