W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

Na wniosek Zarządu Śląski Związek Gmin i Powiatów zainicjował w 2018 roku akcję symbolicznego nasadzenia drzew w gminach województwa śląskiego, której celem było uhonorowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W przedsięwzięcie to zaangażowały się 44 gminy z regionu, a w jego ramach zostało zasadzonych w sumie ponad 400 sadzonek drzew liściastych (w tym przede wszystkim dąb, lipa, grab, platan, buk, klon, jawor). Sadzonki drzew zostały nieodpłatnie przekazane na rzecz tej akcji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.

W ramach tej inicjatywy w okresie od 3 września do 29 listopada 2018 r. odbyły się nasadzenia drzew w kilkuset miejscach zlokalizowanych w poszczególnych jst członkowskich Związku. Uroczyste sadzenie drzew najczęściej miało miejsce na terenach szkół i przedszkoli z udziałem uczniów, kształtując w ten sposób ich świadomość historyczną, budując tożsamość obywatelską i wzmacniając poczucie wspólnoty. Przy każdym miejscu nasadzenia zostały umieszczone tabliczki informujące o okazji zasadzenia drzewa.

Działania podejmowane przez Związek wpisują się w szersze, ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na poniższej stronie internetowej znajduje się więcej informacji nt. ogólnopolskich obchodów oraz kalendarz oficjalnych Obchodów Stulecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości:

www.niepodlegla.gov.pl

Nasadzenia dębów w Bytomiu podczas wspólnego posiedzenia Zarządów ŚZGiP i ZMP

 

Poniżej znajdują się informacje nt. akcji sadzenia drzew w poszczególnych gminach:

Uroczyste zasadzenie platana w gminie Kochanowice

Apel szkolny i sadzenie dębu w SP 2 w Zabrzu

Zasadzenie drzewka w SP 22 w Zabrzu

Sadzenie drzew w gminie Jeleśnia

Zasadzenie platana w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

Zasadzenie dwóch drzew w SP 31 w Zabrzu

Uroczyste nasadzenie jarzębiny zwyczajnej w ZSO nr 11 w Zabrzu

Zasadzenie drzewka w SP nr 7 w Zabrzu z udziałem pierwszoklasistów

Sadzenie drzew gminie Ogrodzieniec

Uroczyste sadzenie dębu w CKPiU w Zabrzu

Symboliczny hołd złożony patronom Szkoły Podstawowej w Gostyni

Uroczyste nasadzenie drzewa w SP nr 16 w Zabrzu

Uhonorowaniem setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Kłobucku

Uroczyste nasadzenie drzewka w ZSO nr 14 w Zabrzu

Uroczyste nasadzenie lip w SP nr 14 w Zabrzu

W ramach świętowania 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zachęcamy również do udziału w akcji "Niepodległa do Hymnu". Więcej informacji o akcji:
"Niepodległa do Hymnu" - włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada

Polecamy
Współpracujemy