Jak przystąpić do Związku

Statut Związku

Rodział III. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 7

  1. Członkami Związku mogą być gminy i powiaty  z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Uzyskanie członkostwa Związku wymaga podjęcia przez radę gminy lub powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku, zawierającej postanowienie o przyjęciu Statutu Związku.
  3. Nabycie praw i obowiązków przez członka Związku następuje w momencie podjęcia uchwały przez Zarząd Związku o przyjęciu gminy lub powiatu do Związku. Jednostka samorządu terytorialnego, której Zarząd Związku odmówił przyjęcia w skład członków Związku, może złożyć odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Związku w terminie 30 dni od momentu doręczenia uchwały Zarządu.

 

Uchwała o przystąpieniu

Uchwała o wysokości składki członkowskiej

 

 

Polecamy
Współpracujemy