Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi transportowej

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: „Przewóz zorganizowanej grupy osób na potrzeby organizacji 3 – dniowego wyjazdu studyjnego pn. „Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń - wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD” dla przedstawicieli LGD z terenu województw śląskiego oraz świętokrzyskiego do województwa świętokrzyskiego w dniach 21-23 września 2022 r.

Szczegółowe informacje nt. zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się poniżej:
Termin nadsyłania ofert: 8 września 2022 r. do godziny 16.00.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – tutaj
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – tutaj
3. Wzór umowy - tutaj

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Marta Żelezny, mł. specjalista ds. organizacyjnych oraz rozwoju i współpracy, tel.  32 609 03 59,
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl  Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW

Polecamy
Współpracujemy