Miedźno stawia na PPP w zakresie infrastruktury oświetleniowej

W gminie Miedźno zostanie rozbudowane i unowocześnione oświetlenie w ramach formuły PPP. Wszytko w ramach umowy zwartej pomiędzy gminą a należącą do funduszu BaltCap spółką IZIM, która została podpisana w połowie stycznia 2021 r.

 

- Realizowany we współpracy z IZIM projekt jest dla naszej gminy z pewnością jedną w ważniejszych inwestycji ostatnich lat - podkreśla Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno.

Inwestycja będzie polegała na zainstalowaniu 1900 opraw LED w formule partnerstwa-publiczno-prywatnego. Oświetlą one 74 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wartość zamówienia wynosi blisko 22,4 mln zł.

Spółka IZIM przygotuje projekt tego przedsięwzięcia, będzie także odpowiedzialna za jego finansowanie, eksploatację i utrzymanie oświetlenia przez osiem lat od momentu zakończenia robót budowlanych. Ponadto w ramach wykonywanych prac 13 budynków gminnych zostanie połączonych światłowodem.

Trzy razy więcej punków oświetlenia

- W ciągu dwóch lat liczba punktów oświetlenia wzrośnie niemal trzykrotnie. Kluczowe jest dla nas to, że nowoczesne oświetlenie pokryje całą gminną infrastrukturę drogową, co pozytywnie wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo, ale również jakość życia mieszkańców.

Nowe oświetlenie zostanie zainstalowane na terenie całej gminy Miedźno.

Proekologiczna i stosunkowo szybka w realizacji

Bardzo ważnym aspektem inwestycji jest jej energooszczędność, co wynika z technologii zastosowanej w przypadku opraw LED.

- Dzięki temu nasza gmina nie będzie ponosić wyższych kosztów zużycia energii w porównaniu z obecnym, mimo tak znacznej rozbudowy infrastruktury. Jest to więc istotna inwestycja także pod kątem dbania o środowisko naturalne - dodaje Wójt gminy Miedźno.

Jak wyjaśniaą przedstawiciele gminy tak szybkie wykonanie dużej inwestycji jest możliwe tylko opierając się na formule PPP.

- Gdybyśmy chcieli realizować ją w sposób tradycyjny - finansując ją środkami własnymi i kredytem - nie byłoby to możliwe. To niewątpliwa dla nas korzyść - podsumowuje Piotr Derejczyk.

Źródło i zdjęcia: UG Miedźno

Data publikacji: 21.01.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy