Zrzutka dla świętochłowickiej służby zdrowia

Stowarzyszenie Wszyscy Razem Wszyscy Równi zorganizowało akcję wsparcia dla świętochłowickiej służby zdrowia.

Jako najpilniejszy do zakupienia sprzęt organizatorzy zbiórki wskazują m.in.: kombinezony, maski, gogle ochronne, środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zakup powyższego asortymentu dla ZOZ Świętochłowice, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Świętochłowicach.

Więcej informacji poniżej:
www.swiony.pl, www.facebook.com

Wpłat można dokonywać na Zrzutka.pl lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Wszyscy Razem wszyscy Równi.

Nr. konta: PKO Bank Polski 11 1020 2368 0000 2902 0608 8514
Wpłaty z dopiskiem – Zrzutka dla Świętochłowickiej Służby Zdrowia

fot. materiały prasowe Stowarzyszenia Wszyscy Razem wszyscy Równi

Data zamieszczenia: 02.04.2020

 

Polecamy
Współpracujemy