Spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z firmą TAURON Dystrybucja S.A.

W dn. 5 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z firmą TAURON Dystrybucja S.A. Spotkanie składało się z dwóch części – w pierwszej z nich zostały omówione zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym o podłożu lub aspektach energetycznych. W drugiej części natomiast omówiono kwestie dot. profilaktycznych działań promujących poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy w kontekście niszczenia infrastruktury energetycznej oraz nielegalnego poboru energii elektrycznej. W załączeniu pozwalam sobie przesłać program spotkania. 

program spotkania

Polecamy
Współpracujemy