Dlaczego Związek?

Można powiedzieć, że Śląski Związek Gmin i Powiatów „dzielenie się” ma we krwi. Jedną z ważniejszych sfer naszej działalności jest bowiem wymiana doświadczeń w kluczowych dziedzinach funkcjonowania samorządów lokalnych. Odbywa się to na forum gremiów eksperckich.

- W aktualnych okolicznościach nie możemy się spotykać i bezpośrednio dzielić swoimi doświadczeniami, ale możemy to robić pośrednio z wykorzystaniem narzędzi, które daje nam Internet. Właśnie w ten sposób chcemy wspierać naszych członków, nadal wykonując nasze kluczowe zadania. Ta akcja to tylko jeden z takich przykładów - wyjaśnia Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku.

Związek na bieżąco monitoruje działania podejmowane przez samorządy lokalne w województwie śląskim dotyczące walki z koronawirusem.

Jednocześnie jeśli Państwa dobra praktyka nie zostanie uwzględniona w tej zakładce, to prosimy o jej bezpośrednie wskazanie (e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

Polecamy
Współpracujemy