Ochrona środowiska i powrót kolei – priorytety w Pyskowicach

Materiał przygotowany z okazji 30-lecia Związku

O działaniach proekologicznych i planach inwestycyjnych na 2021 r. rozmawiamy z Adamem Wójcikiem, Burmistrzem Miasta Pyskowice.


fot. UM Pyskowice, Burmistrz Pyskowic

 • W ramach akcji pn. „Ekologia to nie tylko modne słowo” na ulicach miasta pojawiły się plakaty promujące ekologiczne podejście do życia. Czy Pan Burmistrz mógłby przybliżyć jej cele i przedstawić źródła tego pomysłu?
   
 • W ramach tej inicjatywy, ale i wcześniejszych działań postanowiliśmy wykorzystać przestrzeń publiczną, zwłaszcza wiaty przystankowe, do przekazywania różnych, ważnych w danym momencie informacji mieszkańcom. Zaczęło się od tego, że w pierwszej fazie epidemii umieściliśmy na wiatach komunikaty z podziękowaniami dla pracowników służby zdrowia za walkę z COVID-em. To był akt solidarności, który w tamtym momencie wydał się nam bardzo potrzebny. Później zdecydowaliśmy wykorzystać tę formę komunikacji z mieszkańcami do promowania proekologicznego podejścia do życia. Zaprosiliśmy do współpracy w tym zakresie utalentowaną pyskowiczankę i cenioną artystkę, Ewelinę Kędzię, która wykonała na potrzeby tego przedsięwzięcia grafiki informacyjno-edukacyjne. Uznaliśmy, że w czasie trwającej już wiele miesięcy epidemii coraz mniej uwagi poświęcamy w komunikacji kwestiom związanym z ochroną środowiska. Jednak mimo wielu nowych i trudnych wyzwań, które zrodził COVID w naszej codzienności, wiele innych problemów wciąż wymaga rozwiązania. W ramach akcji pn. „Ekologia to nie tylko modne słowo” na ulicach naszego miasta pojawiły się plakaty, które zwracają uwagę na oszczędzanie wody, walkę ze smogiem czy zmiany klimatyczne. Generalnie inicjatywa ta spotkała się z zainteresowaniem członków naszej lokalnej społeczności. Z pewnością w przyszłości w ramach innych, ważnych społecznie zagadnień będziemy tę przestrzeń miejską w podobny sposób wykorzystywać.
   
 • W czasach epidemii i kryzysu niełatwo jest mówić o takich aspektach naszego życia jak ochrona środowiska. Z drugiej jednak strony, może jesteśmy już zmęczeni tzw. covidowym przekazem informacyjnym i jako odbiorcy różnych treści i jednocześnie mieszkańcy, czujemy głód związany z potrzebą otrzymywania innych, „normalnych” informacji? Jak Pan Burmistrz to ocenia?
   
 • Od początku trwania epidemii samorządy lokalne są ważnym źródłem informacji związanych z epidemią. Informujemy o bieżącej statystyce „covidowej”, zmieniających się przepisach, które od wielu miesięcy regulują nasze zawodowe i prywatne aktywności, o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego czy psychologicznego, a w ostatnim czasie o akcji szczepień. Potrzeba informowania o tych kwestiach spowodowała, że inne tematy samorządowe zeszły trochę na drugi plan. Staramy się jednak w miarę możliwości równolegle przekazywać informacje dotyczące zarówno epidemii, jak i naszej codzienności. Taka technika małych kroków – np. 14 lutego, w niedzielę, zorganizowaliśmy na rynku akcję walentynkową pn. „Zakochaj się w Pyskowicach”. W jej ramach zaprosiliśmy mieszkańców do wykonania sobie romantycznego zdjęcia na balkonie ratusza, oczywiście przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa. W przedsięwzięcie to zaangażowały się też jednostki organizacyjne gminy - Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.
   
 • Akcja pn. „Ekologia to nie tylko modne słowo” to z pewnością nie jedyna inicjatywa pyskowickiego samorządu związana z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Jakie jeszcze działania Miasto podejmuje w tej dziedzinie?
   
 • Na początku tej kadencji samorządowej przygotowaliśmy plan działań na najbliższe lata, którego ważnym elementem są inicjatywy związane z rewitalizacją i właśnie szeroko rozumianą ochroną środowiska. Udało nam się  już zmodernizować wszystkie placówki oświatowe i opiekuńcze, a więc kompleksowo przeprowadzić ich termomodernizację. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie procesu modernizacji systemu ciepłowniczego. Pyskowice mają mieszaną strukturę mieszkaniową, z przewagą zabudowy wielorodzinnej. W ramach członkostwa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii udało się nam uzyskać środki na modernizację tej sieci, co umożliwi nam podłączanie do niej nowych budynków wielorodzinnych. Nasze miasto zapewnia też dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych, których lokalizacja uniemożliwia doprowadzenie ciepła sieciowego. Do tego dochodzą działania o charakterze grantowym, m.in. w postaci przedsięwzięcia np. „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. W ten sposób była możliwa wymiana starego oświetlenia na to bardziej ekologiczne, a więc solarno-hybrydowe, na gruntach, których właścicielem nie jest gmina. Ponadto w Pyskowicach działa punkt związany z programem „Czyste powietrze”, w którym każdy mieszkaniec może otrzymać wsparcie w zakresie wypełnienia wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. Reasumując, chcemy, aby mieszkanie w Pyskowicach było komfortowe i zdrowe.
   
 • Nowy rok to zwykle nowe priorytety. Co wskazałby Pan w tym zakresie z punktu widzenia rozwoju Pyskowic?
   
 • Na pewno będziemy kontynuować działania związane z modernizacją sieci ciepłowniczej i infrastruktury drogowej. Przymierzamy się też do „powrotu” kolei do Pyskowic, we współpracy z innymi samorządami z metropolii w ramach programu „Kolej Plus”. Aktualnie gromadzimy niezbędną dokumentację związaną z tą inwestycją. Mamy nadzieję, że dzięki niej mieszkańcy Pyskowic będą mogli w nie tak odległej przyszłości dotrzeć niezawodnie koleją do centrum metropolii. Wielu pyskowiczan pracuje w Gliwicach czy Katowicach, dlatego zapewnienie pewnego i szybkiego środka transportu publicznego jest dla nas bardzo ważne. Na liście priorytetów jest również stary dworzec PKP, który udało się naszej gminie przejąć po prawie 16 latach. Rozpoczął się już remont jego budynku, który oprócz funkcji komunikacyjnej będzie pełnił także tę społeczną. Zostanie w nim zlokalizowana m.in. biblioteka - audioteka. Budynek starego dworca stanie się też miejscem spotkań organizacji pozarządowych.
   
 • Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dominika Tkocz

materiał przygotowany z okazji 30-lecia Związku - więcej o tej rocznicy kliknij tutaj

Data publikacji: 24.02.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy