Konwent Burmistrzów i Wójtów

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest strukturą otwartą - w jego pracach biorą udział oprócz przedstawicieli gmin członkowskich również burmistrzowie i wójtowie gmin, które nie należą do naszego Związku.

Posiedzenia Konwentu odbywają się z reguły raz na kwartał, a tematami obrad są najczęściej bieżące problemy i aktualne wyzwania stojące przed małymi i średnimi gminami naszego regionu.

KOORDYNATOR Konwentu Burmistrzów i Wójtów
p. Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice

Skład PREZYDIUM Konwentu VIII Kadencji:

p. Ireneusz Czech - Wójt Gminy Kochanowice,
p. Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz,
p. Piotr Derejczyk - 
Wójt Gminy Miedźno
p. Tomasz Gęsiarz - 
Wójt Gminy Mstów
p. Maciej Gogulla - 
Wójt Gminy Pilchowice
p. Krystian Grzesica - 
Burmistrz Miasta Bierunia
p. Barbara Magiera - Burmistrz Miasta Radlin,
p. Radosław Ostałkiewicz - Wójt Gminy Jaworze
p. Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec,
p. Klemens Podlejski - Burmistrz Miasta i Gminy Żarki,

posiedzenia Konwentu

materiały z posiedzeń Konwentów

 

Kontakt w Biurze Związku:

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 32 60-90-359

Polecamy
Współpracujemy