Podróże studialne

Podróż studialna do Wrocławia i Wałbrzycha pn. „Dobre praktyki i wyzwania rewitalizacji oraz rozwoju miast”

Podróż studialna adresowana do uczestników kursu "Zintegrowana rewitalizacja miast” realizowanego przez ŚZGiP w okresie czerwiec 2016 - czerwiec 2017 r., samorządowców, przedstawicieli wydziałów urzędów i jednostek podległych miast województwa śląskiego, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się planowaniem, programowaniem i realizacją działań rewitalizacyjnych i mają realny wpływ na prowadzone w mieście procesy rewitalizacyjne, odbyła się w dniach 23-24 października 2017 r. Jej celami były:

  • prezentacja zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z możliwością krytycznej analizy ich jakości i trwałości efektów,
  • prezentacja szczegółowych doświadczeń i generalnych „lekcji” wynikających z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
  • nawiązanie kontaktów merytorycznych.

 

W trakcie podróży przedstawiciele Miasta Wrocławia i Wałbrzycha prezentowali swoje doświadczenia realizacji procesu rewitalizacji: Wrocławskiej Rewitalizacji i Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Program podróży studialnej

Prezentacja podsumowująca podróż studialną do Wrocławia i Wałbrzycha pn. Dobre praktyki i wyzwania rewitalizacji i rozwoju miast

 

 

 Podróż studialna do Kielc, Lublina i Łodzi (5-7 listopada 2014 r.)

W dniach 5-7 listopada 2014 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował podróż studialną do Kielc, Lublina i Łodzi, której tematem przewodnim była rewitalizacja przestrzeni śródmiejskich, w tym przestrzeni publicznych. Ważnym celem podróży była również wymiana doświadczeń dot. metod prowadzenia konsultacji społecznych i aktywizacji mieszkańców.

W podróży uczestniczyło 18 przedstawicieli miast województwa śląskiego: Bytomia, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Mikołowa, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza i Żor.

 

Program podróży studialnej

Prezentacja kieleckiego Salonu Miejskiego

Projektowe ujęcie rewitalizacji w Kielcach

Polecamy
Współpracujemy