Projekt "Wspólna przestrzeń" w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała podsumowała projekt pn. "Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach". To przedsięwzięcie realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta przy współpracy z Fundacją Sendzimira. W jego ramach odbyły się pogłębione konsultacje społeczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych.

 

Z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalne terenu i duży obszar sedno rozważań stanowiło zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych.Wnioski z projektu wskazuję, że mieszkańcy chcą spędzać czas w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.

Podsumowanie projektu podczas debaty

Podsumowanie projektu odbyło się 25 lutego br. podczas debaty on-line, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym ze strony naukowej – pracownicy Politechniki Śląskiej i przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich. Swoją reprezentacje mieli też przedsiębiorcy zainteresowani tematem ze strony inwestorskiej – m.in. zarząd Galerii Sfera z Warszawy. Wnioski przedstawione uczestnikom debaty pochodziły z konsultacji z mieszkańcami, w ramach których przeprowadzono szereg działań aktywizujących różne grupy.

Wiele pomysłów w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców

W wyniku konsultacji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych rozważa się wprowadzenie elementów spełniających potrzeby mieszkańców. Wśród nich można wymienić m.in. niedopuszczanie do zabudowy pozostałych niezabudowanych terenów leżących bezpośrednio przy rzece, przeznaczenie części terenów poprzemysłowych wzdłuż rzeki dla zieleni urządzonej czy wskazanie lokalizacji proponowanych zejść do rzeki - park przy Ratuszu, ul. 11 Listopada, parking przed Galerią Sfera i ul. Inwalidów.

więcej na temat projektu: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/blizej-rzeki

Źródło: UM Bielsko-Biała

Data publikacji: 10.03.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy