Przykłady podjętych działań na obszarach wiejskich w trakcie pandemii (w UE)

„Na obszarach wiejskich pandemia pogłębiła problemy takie jak ograniczony dostęp do usług i przepaść cyfrową. Początkowo producenci surowców wraz z łańcuchami dostaw żywności znaleźli się pod presją, aby mimo nadzwyczajnej sytuacji utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe – i stanęli na wysokości zadania. Obszary wiejskie oferowały też większe poczucie bezpieczeństwa niż zatłoczone miasta, a ich mieszkańcy pokazali swoje mocne strony oraz zdolność do reagowania i do przystosowania się”.

W najnowszym numerze Rural Connections znajdują się informacje na temat działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem.

Przykłady reakcji obszarów wiejskich na pandemię, mogące być inspiracją dla zainteresowanych stron z obszarów wiejskich, gromadzone są na stronie internetowej pod linkiem: https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_pl Znaleźć tam można również różnorodne inicjatywy Komisji Europejskiej, podejmowane w celu łagodzenia trudności, z którymi aktualnie zmagają się europejskie wsie.

źródło informacji: http://ksow.pl/

Polecamy
Współpracujemy