Webinarium Moc bierna w oświetleniu drogowym - 20 kwietnia 2021 r.

20 kwietnia 2021 r. odbyło się webinarium Moc bierna w oświetleniu drogowym – zagadnienia praktyczne. W trakcie spotkania zostały omówione m.in. następujące zagadnienia:

• podstawowe wiadomości z zakresu mocy czynnej i biernej oraz energii czynnej i biernej,
• podstawowe wiadomości z zakresu i sposobu kompensacji mocy biernej,
• omówienie typowych lamp oświetlenia ulicznego,
• dane zawarte w fakturze za energię elektryczną oraz taryfa OSD,
• sposoby wyliczenia wielkości układów kompensacyjnych,
• wyliczenie efektywności finansowej dla procesu kompensacji,
• przykłady z sieci oświetlenia ulicznego.

Część wykładową poprowadził dr inż. Mirosław Kiełboń – związany z Politechniką Śląską, gdzie w 2004 r. obronił pracę doktorską obejmująca tematykę przesyłu energii elektrycznej prądem stałym. Adiunkt na Wydziale Elektrycznym. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział Bielsko-Bialski oraz producentów urządzeń do kompensacji mocy biernej, którzy przedstawili rozwiązania praktyczne w powyższym zakresie.

Po zakończeniu webinarium odbyło się również spotkanie Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia, w trakcie którego omówione został bieżące problemy, dotyczące głównie współpracy ze spółkami Grupy Tauron.

Polecamy
Współpracujemy