Spotkanie pn. Egzekucja a przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami

W dn. 16 marca 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne pn. Egzekucja i zabezpieczenia a przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie spotkania zostały omówione następujące kwestie:

  • postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne;
  • upomnienia;
  • tytuły wykonawcze;
  • egzekucja w państwie obcym;
  • zabezpieczenie zaległej opłaty śmieciowej;
  • przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spotkanie zostało poprowadzone przez p. Hannę Kmieciak, praktyka i teoretyka w dziedzinie prawa finansowego (szczególnie procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst), absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletniego pracownika jst, byłą redaktor naczelną czasopisma pn. Prawa Finansów Publicznych, konsultanta Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Poznaniu i regionalnych izb obrachunkowych.

program spotkania

Polecamy
Współpracujemy