O co chodzi z tym „Złap wodę…”?

W ramach przedsięwzięcia pn. „Złap wodę! I podaj dalej” będziemy:


- promować dobre praktyki samorządów lokalnych, zwłaszcza z województwa śląskiego, związane z walką z kryzysem wodnym i zachęcać inne jednostki do korzystania z tych doświadczeń (baza dobrych praktyk dostępna tutaj)

- zachęcać wspólnoty lokalne (za pośrednictwem gmin i powiatów członkowskich naszego Związku) do aktywnego udziału w działaniach, które prowadzone są w skali lokalnej i mają na celu ograniczenie skutków suszy i zwiększających retencję (np. zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych), ale też wdrażania własnych, oddolnych, wspólnych i indywidualnych inicjatyw (np. gromadzenie deszczówki do podlewania ogródka, sadzenie roślin odpornych na suszę w swoim ogródku, wybieranie krótkiego prysznica zamiast kąpieli w wannie) - zestawienie rozwiązań związanych z oszczędzaniem wody dostępne tutaj

 

Polecamy
Współpracujemy