Wojewoda będzie mógł zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów

Zgodnie z nowym prawem Wojewoda będzie mógł wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez jakichkolwiek lub określonych wstępnych procesów ich przetwarzania, tzn. bez segregowania odpadów do odzysku, bez zmniejszenia masy odpadów. Może też uznać wszystkie odpady jako niesegregowane - zmieszane.

"Wówczas wojewoda z urzędu lub na wniosek odpowiednich władz lokalnych, a nawet samych przedsiębiorstw może zarządzić różnorodne działania udrożniające system" - podkreślił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, komentując wprowadzone zmiany.

fot. archiwum ŚZGiP

Więcej informacji poniżej:
www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Data zamieszczenia: 30.03.2020 r.

 

Polecamy
Współpracujemy