Misja

Misją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest służba na rzecz dobra publicznego w Województwie Śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych w drodze:

  • integrowania na płaszczyźnie regionalnej śląskich gmin i powiatów
  • wspierania i promocji samorządności lokalnej
  • kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego
  • wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów
  • profesjonalnego szkolenia, doradztwa, wymiany doświadczeń i upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach

Polecamy
Współpracujemy