30. rocznica restytucji samorządu lokalnego

30-lecie odbudowy samorządu lokalnego to moment, w którym szeroko rozumiane środowisko samorządowe i nie tylko może złączyć siły na rzecz promowania idei, która towarzyszyła tworzeniu się wspólnot lokalnych.

W związku z powyższą rocznicą możemy spojrzeć na historię kształtowania się wspólnot lokalnych z dzisiejszej perspektywy, jak i podjąć dyskusję nad kierunkiem rozwoju samorządu lokalnego z myślą o efektywnym i kompleksowym poprawianiu warunków życia społeczności lokalnych.

Pierwotnie rok 2020 w środowisku samorządowym miał upłynąć pod znakiem obchodów 30-lecia restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Kluczową - z perspektywy zaplanowanych uroczystości - datą w kalendarzu miał być 27 maja 2020 r., kiedy przypada 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów do rad gmin. Tego dnia co roku obchodzony jest również Dzień Samorządu Terytorialnego. Niestety ze względu na trwającą epidemię planowane działania zostały znacznie ograniczone i w wielu przypadkach przybrały bardziej symboliczną i pośrednią formę.

ŚZGiP planował zorganizowanie cyklu działań, których wspólnym mianownikiem miało być uczczenie tej ważnej dla środowiska samorządowego rocznicy. Na początku lutego 2020 r. Zarząd Związku przyjął uchwałę w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce (dostępna poniżej).

Z powodu epidemii planowane działania zostały w znaczny sposób zmodyfikowane, jednak niezależnie od tych ograniczeń Związek zdecydował w sposób symboliczny uczcić wspomnianą rocznicę, o tym będziemy na bieżąco informować w tej zakładce.

materiały prasowe

zakładka samorządowe wspomnienia "Wspólnota"

rozmowy na 30-lecie w Portalu samorządowym

bieg samorządowy na 30-lecie

działania samorządów na 30-lecie

uchwała ws. uhonorowania 30-lecia restytucji

30. rocznica okiem samorządowców - komentarz do uchwały

zachęcamy do działań - informacja 

 

Polecamy
Współpracujemy