Wydarzenia

Warsztat dotyczący kontroli palenisk indywidualnych w województwie śląskim, 23 czerwca 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. „Zakładanie ogrodów deszczowych w miastach woj. śląskiego”, realizowane wiosną 2022 roku we współpracy z Fundacją Sendzimira i gminami:
- Częstochowa,
- Kalety,
- Żory,
- Sosnowiec.
Relacja z przedsięwzięcia na Portalu Samorządowym: TUTAJ

Szkolenie "Transformacja energetyczna w świetle nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków", 7 kwietnia 2022 r.

Cykl szkoleń dotyczących sposobów realizacji obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli przepisów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej, listopad-grudzień 2021 r.

Konferencja dot. realizacji zapisów tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim, 12 października 2021 r.

Metropolitalne Dni Energii, 24-25 września 2021 r., Katowice

Spotkanie konsultacyjne dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), 27 lipca 2021 r.

Warsztat nt. roli błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji miast do zmian klimatu, w ramach Kongresu Polityki Miejskiej 2021 - 7 czerwca 2021 r.

Spotkanie pt. „Innowacje produktowe w gospodarce odpadami”, 29 marca 2021 r.

Webinarium „Egzekucja decyzji związanych z obowiązkiem usunięcia odpadów”, 26 marca 2021 r.

Webinarium pt. „Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność na zmiany klimatu”, 25 lutego 2021 r.

Webinarium nt. ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 16-17 grudnia 2020 r.

Webinarium pt. „Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła”, 10 grudnia 2020 r.

Webinarium pt. „Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie.”,  15 października 2020 r.

Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich ŚZGiP z Zastępcą Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 18 grudnia 2019 r.

Seminarium „Adaptacja do zmian klimatu - rola samorządów we wdrażaniu działań adaptacyjnych”, 16 grudnia 2019 r.

Szkolenie Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska w dn. 28-29 października 2019 r.

Spotkania z p. dr Pawłem Kojsem, ekspertem w dziedzinie dendrologii w dn. 9 i 24 lutego 2017 r. w Katowicach

Polecamy
Współpracujemy