Kolejne seminarium dotyczące adaptacji do zmian klimatu za nami

10 grudnia odbyło się drugie - w ramach szerszego cyklu - webinarium dotyczące adaptacji do zmian klimatu. Jego tematem były wyzwania płynące dla samorządów lokalnych z tytułu rosnących temperatur powietrza.

 

Webinarium pn. „Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniej-sze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła” to już drugie w ramach cyklu spotkań dotyczących adaptacji do zmian klimatu.

Podczas webinarium poświęciliśmy uwagę zjawisku miejskiej wyspy ciepła, które jest rezultatem fal upałów, długo utrzymującej się wysokiej temperatury oraz specyficznego charakteru zabudowy miast. Omawialiśmy to zjawisko przede wszystkim pod kątem związanych z nim zagrożeń dla zdrowia mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Podzieliliśmy się także dobrymi praktykami i rozwiązaniami, wdrażanymi w tym zakresie przez polskie i zagraniczne samorządy. 

Cykl seminarium nasz Związek organizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni” i w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Kolejne webinaria w ramach tego cyklu zaplanowaliśmy na luty i kwiecień 2021 r.:

  • Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność miast na zmiany klimatu (luty 2021);
  • Rola planowania przestrzennego w  adaptacji miast do zmian klimatu (kwiecień 2021).

Data publikacji: 11.12.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy