Szkolenie Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska

W dn. 28 - 29 października 2019 r. w Szczyrku odbyło się szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii Związku pn. Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska.

Szkolenie otworzył i wprowadził do jego tematyki p. Mariusz Dyka, Przewodniczący Komisji Ekologii, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

Pierwszy dzień szkolenia został poświęcony najnowszym zmianom w ustawie o odpadach, które są konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienia te przedstawił p. prof. zw. dr hab. Marek Górski z Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pod koniec pierwszego dnia szkolenia Przewodniczący Komisji Ekologii ŚZGiP przedstawił najnowsze zmiany w przepisach związanych z gospodarką wodną. 

Drugiego dnia szkolenia p. Jędrzej Klatka, Radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy omówił kwestie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

fot. archiwum ŚZGiP

Polecamy
Współpracujemy