"Spacer z workiem" - akcja w gminie Boronów

W gminie Boronów ruszyła akcja pn. "Spacer z workiem". W jej ramach urząd gminy zachęca mieszkańców Boronowa do dbania o wspólną przestrzeń i środowisko.

 

Jak podkreślają inicjatorzy akcji troska o środowisko i estetykę lokalnego krajobrazu ma wymiar ponadczasowy. Jednocześnie dopiero podejmowanie wspólnych działań, wpisujących się w tę ideę, może przynieść oczekiwany efekt.

"Dbajmy o naszą przestrzeń, to nasza gmina, tu żyjemy" - pod takim hasłem przedstawiciele urzędu i radni zachęcają mieszkańców do zaangażowania.

- Przy okazji spaceru czy wyjścia do sklepu możemy zabrać worek i pozbierać odpady, które spotkamy na naszej trasie. W tak prosty sposób wspólnie możemy utrzymać porządek w przestrzeni publicznej - podkreśla Krzysztof Bełkot, Wójt gminy Boronów.

Organizatorzy zapowiadają, że ta akcja to jeden z elementów szerszych działań, które gmina planuje wdrożyć z myślą o ochronie środowiska.

Data publikacji: 13.05.2021 r.

 

Polecamy
Współpracujemy