Minister klimatu wydał wytyczne dot. postępowania z odpadami w czasie epidemii

Nowe wytyczne przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu odnośnie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem dot. m.in zasad:

  • Przed wyrzuceniem maseczek i rękawiczek używanych przez osoby zdrowe powinny być one zapakowane w torbę foliową, a dopiero potem wrzucone do pojemnika (worka) na odpady zmieszane.
  • Śmieci z kwarantanny oraz z miejsc izolacji powinny trafiać do specjalnych worków.

Są to jednak tylko wytyczne, a nie przepisy.

Ministerstwo nie określiło, w jaki sposób odbiór tych odpadów ma być zorganizowany, czy na zewnątrz budynków mają stać osobne pojemniki, czy powinna zabierać je specjalna śmieciarka, kto ma te worki dostarczać, jak mają one wyglądać.


fot. 
www.gov.pl/web/klimat

więcej informacji:
www.gov.pl/web/klimat
www.rp.pl/Zdrowie

Data zamieszczenia: 10.04.2020 

Polecamy
Współpracujemy