XVII posiedzenie Rady w dn. 28 maja 2019 r. w Fortum Zabrze

W dn. 28 maja 2019 r. odbyło się XVII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. Tym razem posiedzenie miało miejsce - na zaproszenie p. Piotra Górnika, Prezesa Zarządu Fortum Power and Heat Polska, członka Regionalnej Rady ds. Energii oraz p. Arkadiusza Kosiela, Prezesa Zarządu Elektrociepłowni Fortum Zabrze - w Elektrociepłowni Fortum.

W trakcie posiedzenia p. Marcin Kost, Kierownik Elektrociepłowni Fortum Zabrze przedstawił kwestie związane z funkcjonowaniem nowoczesnej elektrociepłowni w kontekście zaspakajania potrzeb komunalnych (w zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną). W drugiej części posiedzenia odbyła się wizytacja Elektrociepłowni. 

Polecamy
Współpracujemy