Nowe Pzp praktycznym okiem

- Mamy już niecały rok na przygotowanie się do wdrożenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Wszyscy posiadamy doświadczenia w zakresie kontroli zamówień, jak i przeprowadzania samej procedury. Jednak na pewno dzisiejsze szkolenie pozwoli nam wyciągnąć nowe wnioski i rozwiać przynajmniej niektóre wątpliwości - powiedział Jarosław Rokicki, Przewodniczący Grupy roboczej ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej na początku szkolenia pn. „Zamówienia publiczne – praktycznie na 2020 rok”.

Szkolenie odbyło się w dn. 11 lutego 2020 r. w Katowicach.
 

Otwierając posiedzenie Jarosław Rokicki podkreślił też znaczenie regularnych spotkań, które odbywają się na forum Związku, zachęcając uczestników szkolenia do zaangażowania w te prace:

- Forum wymiany myśli związanych z tym, jak praktycznie realizować swoje zadania w sferze zamówień publicznych. To chyba najlepsza definicja naszej Grupy roboczej.

Szkolenie poprowadził Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, posiadający 10–letnie doświadczenie jako arbiter wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Nowa ustawa zawiera 623 artykuły. Do tego dochodzą jeszcze przepisy przejściowe, które są kolejną "dawką" regulacji - powiedział Piotr Sperczyński wprowadzając do tematyki szkolenia. Na pytanie, czy po wdrożeniu nowych przepisów będzie łatwiej realizować inwestycje w ramach zamówień publicznych ekspert odpowiedział:

- Musimy się wiele nauczyć, będzie więcej dodatkowych obowiązków, ale powinno być prościej.

Wśród szczególnie ważnych zmian Piotr Sperczyński wskazał:

- Po pierwsze to, że cała procedura będzie realizowana w formie elektronicznej, po prostu znika wersja papierowa dokumentów. Po drugie obowiązek zamawiającego w postaci przesyłania w ciągu 7 dni Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o otwarciu ofert - wyjaśnił ekspert, odnosząc się do jeszcze jednej zmiany:

- Po trzecie obowiązek przesyłania do biuletynu UZP informacji o zakończeniu realizowania umowy. Generalnie zmiany te można określić jednym hasłem - większy monitoring tego, co dzieje się w zamówieniach publicznych.

W trakcie szkolenia Piotr Sperczyński omówił również takie kwestie jak dokumentacja postępowania, różne aspekty wspomnianej już elektronizacji, postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego czy dokonywanie zmian w umowy.

fot. archiwum ŚZGiP

 

Polecamy
Współpracujemy