Treść rozporządzenia w sprawie pracy zdalnej urzędów

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie wprowadzające do 4 grudnia pracę zdalną m.in. w urzędach samorządowych. Publikujemy dokument.

 

W poniedziałek wieczorem opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Znalazły się w nim zapowiedziane przez premiera zmiany w funkcjonowaniu administracji.

W myśl rozporządzenia do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną  polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Przepis ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

Rozporządzenie wskazuje, że do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Źródło/więcej: www.samorzad.pap.pl

treść rozporządzenia

Polecamy
Współpracujemy