Po Konwencie Burmistrzów i Wójtów w Strumieniu

22 października w Strumieniu odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów naszego Związku. Program spotkania zdominowały kwestie związane z edukacją. Do projektowanych zmian prawnych w tej dziedzinie w trakcie spotkania odniosła się Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Urszula Bauer, Śląska Kurator Oświaty.

 

Zgromadzonych gości i samorządowców przywitał Ireneusz Czech, Wójt Gminy Kochanowice, Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Następnie głos zabrała Anna Grygierek, na zaproszenie której posiedzenie Konwentu odbyło się właśnie w Strumieniu. W pierwszej części spotkania Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika, przedstawił informacje o aktualnych działaniach Związku.

- Można powiedzieć, że problemy, które pojawiają się w oświacie są podobne w skali większości gmin w Polsce. To, co dziś szczególnie ważne w dyskusji na temat tego systemu, to sposób jego finansowania, rozwój bazy dydaktycznej, funkcjonowanie przedszkoli i żłobków – powiedziała Anna Grygierek.

W pierwszej części spotkania głos zabrała Pani Minister Marzena Machałek i odniosła się do aktualnych, projektowanych zmian w systemie oświaty.

- Samorządy dbają o szkoły i to widać na wielu przykładach, także w gminie Strumień,  w której dziś miałam okazję uczestniczyć w otwarciu pracowni ekologicznej w szkole podstawowej – podkreśliła na początku swojego wystąpienia Marzena Machałek.

W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie równowagi organu prowadzącego i nadzorującego, odnosząc się też do uwag sygnalizowanych przez środowisko samorządowe dotyczące zakresu kompetencji nadzorczych kuratora oświaty.

- Istotnymi kwestiami w systemie edukacji poza tymi, które już padły na forum, jest m.in. reforma kształcenia branżowego i technicznego oraz sposób wynagradzania kadry nauczycielskiej. W zakresie tego drugiego tematu prowadzimy aktualnie dyskusję ze stroną związkową i samorządową – podkreśliła Pani Minister.

W dyskusji związanej z aktualnymi wyzwaniami w oświacie samorządowcy zwrócili uwagę na najbardziej problemowe sprawy – do wielu z nich Pani Minister się odniosła, w ramach pozostałych kwestii zadeklarowała, że Ministerstwo odniesie się na piśmie.

W drugiej części posiedzenia miała miejsce prezentacja doświadczeń płynących ze współpracy w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), w tym współpracy z sołtysami.

Działania PSORW oraz inicjatywy sołeckiej na terenie gminy Dzierżoniów (woj. dolnośląskie) przedstawił Marek Chmielewski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia PSORW, Wójt Gminy Dzierżoniów. Natomiast zagadnienia związane z organizacją współpracy z sołtysami w gminie Gogolin (woj. opolskie) przedstawił Joachim Wojtala,
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia PSORW, Burmistrz Gogolina.

materiał prasowy po Konwencie:

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/czas-pomyslec-o-nauczycielach-pracujacych-w-przedszkolach,322336.html?fbclid=IwAR0bWHo1cGQ2nUAeDhtXWQUTTXoDW_G1TQ18h2lum_qCSwbK830jEz22usk

Materiały z Konwentu zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

zdjęcia z wydarzenia dostępne tutaj

Data publikacji: 22.10.2021 r.

 

Polecamy
Współpracujemy