Ustawa o ochotniczych strażach pożaranych 1 stycznia wejdzie w życie

1 stycznia wchodzi w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Regulacja ta wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

 

Dodatek będzie wypłacany w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Regulacja wprowadza też legitymacje strażaka ochotnika, która umożliwi im korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników.

Uregulowane będą też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ponadto ustawa wprowadza możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

więcej poniżej:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/od-1-stycznia-wchodzi-w-zycie-ustawa-o-ochotniczych-strazach-pozarnych

Źródło: serwis samorządowy PAP

Data publikacji: 30.12.2021 r.
 

Polecamy
Współpracujemy