KE zachęca do udziału w pracy nad Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich

Aby przyłączyć się do społeczności Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich i wziąć udział w dyskusji na temat jego opracowania i wdrożenia (w imieniu własnym lub w swojej organizacji) — należy wypełnić formularz dostępny tutaj. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 czerwca 2022 roku.

30 czerwca 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła komunikat na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich do 2040 roku. Stanowi to część prac Komisji nad demokracją i demografią. Towarzyszy mu plan przedstawiający główne instrumenty inwestowania na obszarach wiejskich i działania, które uwzględniają wszystkie polityki UE. Ponadto, wprowadza Pakt na rzecz Obszarów Wiejskich —  kluczową, nową inicjatywę, mającą zmobilizować władze publiczne i interesariuszy do działania zgodnie z potrzebami i aspiracjami dziesięciu wspólnie określonych celów, aby obszary wiejskie stały się:

  • atrakcyjnymi przestrzeniami
  • były zaangażowane w wielopoziomowe i terytorialne zarządzanie
  • gwarantowały bezpieczeństwo żywnościowe
  • były dynamicznymi społecznościami troszczącymi się o swój dobrobyt
  • oraz inkluzywnymi (przeznaczonymi dla wszystkich) społecznościami opierającymi się na międzypokoleniowej solidarności
  • miejscami, gdzie przyroda rozkwita, wzmocnionymi i przyczyniającymi się do realizacji wytycznych Zielonego Ładu
  • w pełni wykorzystywały innowacje cyfrowe
  • były miejscami osób przedsiębiorczych, kreatywnych i wykwalifikowanych, włączających się w postęp technologiczny, ekologiczny i społeczny
  • tętniącymi życiem miejscami, posiadającymi wydajne, dostępne i przystępne cenowo usługi publiczne i prywatne
  • miejscami bogatymi w swą różnorodność, wykorzystującymi w pełni swe unikalne atuty, talenty mieszkańców i swój potencjał

więcej informacji: https://ksow.pl/aktualnosc/decyduj-o-przyszlosci-wsi

Polecamy
Współpracujemy