Informator - obszary wiejskie

Poniżej publikujemy aktualne informacje związane z trwającymi konkursami, które dotyczą obszarów wiejskich:

 

Nagrody Ambasadora Kultury Tradycyjnej 2021, nabór wniosków do 30 marca 2021 r.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do 30 maja br. przyjmuje na adres mailowy: jedrzej.weber@imit.org.pl kandydatury samorządowców do honorowej nagrody Ambasadora Kultury Tradycyjnej (w minionym roku tytuł ten otrzymał Sołtys Witaszewic i radny gminy Góra Świętej Małgorzaty w powiecie łęczyckim). Tytuł przyznawany jest od 2014 roku samorządowcom, którzy w szczególny sposób troszczą się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie. Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach: w dziedzinie artystycznej twórczości indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapel i zespołów folklorystycznych, w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. 

Więcej informacji:  Ruszył nabór zgłoszeń do nagrody Ambasadora Kultury Tradycyjnej 2021 - Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Trwają zapisy do akcji MASZ GŁOS 2021! („Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!”)

Akcja Masz Głos czeka na zgłoszenia organizacji społecznych, grup nieformalnych, aktywistów z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Akcja skierowana jest do kół gospodyń wiejskich, rad młodzieżowych, rad seniorów, rad osiedlowych, sołeckich itd. (katalog jest otwarty). Uczestnicy akcji otrzymają stałe wsparcie merytoryczne, organizowane będą również wizyty ekspertów-koordynatorów regionalnych, którzy zaproponują scenariusze działań, dostarczą poradniki, broszury i materiały edukacyjne. W ramach akcji organizowane są również bezpłatne szkolenia.

Więcej informacji: Masz Głos (maszglos.pl)

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020-21

Celem nowej edycji konkursu, który ogłoszony zostanie 10 marca 2021 roku, jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dotacji to 40 tysięcy zł, wkład własny nie jest wymagany, okres realizacji projektów: 1 czerwca – 30 listopada 2021 r. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia. „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Więcej informacji: Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (pafw.pl)

„BITWA REGIONÓW”

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zapraszają do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. Pula nagród wynosi ponad 35 tys. zł.

Więcej informacji: Bitwa Regionów – „Bitwa Regionów” to konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich (bitwaregionow.pl)

Konkurs „Zero Food Waste – nie marnuję żywności”, nabór wniosków do 24 marca 2021 r.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy konkurs pn. „Food zero waste – nie marnuję żywności”, którego celem jest zachęcenie do wdrożenia idei niemarnowania żywności oraz kreatywnego podejścia do sztuki kulinarnej z wykorzystaniem produktów, które pozostały z poprzednich posiłków czy zakupów. Adresatami konkursu są: koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa domowe, społeczności lokalne z obszarów wiejskich (świetlice, gminne i miejsko-gminne ośrodki kultury, kluby), szkoły gastronomiczne i branżowe (z pewnymi zastrzeżeniami). W przygotowaniu dań i przekąsek powinny być wykorzystywane przede wszystkim produkty lokalne. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: nazwę potrawy, przepis, recepturę z wykazem surowców i składników, opis sposobu wykonania oraz minimum trzy zdjęcia potrawy zrobione w trakcie przygotowywania. Za zajęcie I, II, III miejsca w danej kategorii przewidziane są nagrody pieniężne.

Więcej informacji: Konkurs „Zero food waste – nie marnuję żywności”. Stwórz danie – przepis i zdjęcia prześlij do nas! – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (nikidw.edu.pl)

Konkurs „SENIORZY W AKCJI”, zgłoszenia do XIV edycji Konkursu przyjmowane będą do 22 marca 2021 r.

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz tandemów międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i które pragną pracować ze społecznością na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców. U podstaw konkursu „Seniorzy w akcji” leży chęć znalezienia jak najlepszych i różnorodnych pomysłów na zaangażowanie osób 60+ w życie społeczne. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura przystąpienia do konkursu jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł.  Konkurs „Seniorzy w akcji” organizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Więcej informacji: https://seniorzywakcji.pl/pierwsze-warsztaty-online/

Wieloletni Program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, oferty można składać do  26 marca 2021 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że ruszył nabór w otwartym konkursie ofert w ramach tegorocznej edycji programu „Aktywni+”. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach opisanych na stronie ministerstwa. Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji: Aktywność na plus. Rusza nabór ofert w konkursie do tegorocznej edycji programu „Aktywni+” - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Konkurs „Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość' - XIII edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: a) prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; b) prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Więcej informacji: XIII edycja konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość" - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Piąta edycja ogólnoeuropejskiego konkursu innowacje w polityce, zgłoszenia przyjmowane są do 1 lipca 2021 r.

Do 1 lipca 2021 r. obywatele mogą nominować innowacyjne inicjatywy polityczne lub politycy mogą zgłaszać własne najwybitniejsze inicjatywy realizowane dla swoich społeczności. Polska jak do tej pory jest w czołówce nagradzanych projektów, obok takich państw jak Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania. Projekty do konkursu można zgłaszać w dziewięciu różnych kategoriach: Społeczność lokalna, Demokracja, Cyfryzacja, Ekologia, Gospodarka, Edukacja, Prawa człowieka, Jakość życia i Strategie COVID-19. Wdrożone, najlepsze praktyki będą udostępniane publicznie jako inspiracja dla innych. Celem jest zachęcenie do wymiany pomysłów w całej Europie, z myślą o promowaniu transgranicznego rozwoju innowacyjnych polityk. Co roku jury składa się z 1000 obywateli z Europy, którzy decydują o tym, kto wygra (osoby zainteresowane udziałem w charakterze jurora mogą zgłaszać się do 20 sierpnia 2021 r. - jurorzy nie oceniają projektów z własnego kraju).

Więcej informacji: Nagrody dla Innowacji w Polityce - The Innovation in Politics Institute

REGIOSTARS 2021 - NAGRODY KOMISJI EUROPEJSKIEJ, Internetowa platforma zgłoszeniowa  otwarta do 9 maja 2021 r.

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem jakości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku - zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021. 

Więcej informacji: Witryna Wiejska - REGIOSTARS 2021 - nagrody Komisji Europejskiej

BAZA DANYCH ORGANIZACJI OBYWATELSKICH – możliwość zapisania się (ankieta)

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, tworzy Bazę Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich.

Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy FAOW na temat obecnej sytuacji, realnych problemów i oczekiwań wiejskich organizacji obywatelskich. FAOW skupi się także na identyfikacji dobrych praktyk, czyli ciekawych projektów i inicjatyw podejmowanych przez organizacje formalne i nieformalne grupy wiejskie, które z powodzeniem znajdują skuteczne rozwiązania lokalnych problemów. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

W tym celu należy wypełnić ankietę: www.faow.org.pl/baza


W sprawach dotyczących wsparcia Liderów z obszarów wiejskich można kontaktować się w biurze naszego Związku z Martą Żelezny, specjalistą ds. rozwoju obszarów wiejskich (e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021).

Data publikacji: 16.03.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy